Stavba větrné elektrárny v Krušných horách

Při turistice v Krušných horách jsme navštívili realizaci větrného parku dodávaného firmou Enercon z Německa. V různém stupni rozpracovanosti bylo ralizováno několik špičkových větrných elektráren, každá o výkonu 3 MW s trojlistým rotorem v bezpřevodovkovém provedení s pomaluběžnými generátory. Fotogalerie zobrazuje jednotlivé části a fáze stavby od transportu až po finální podobu. Krušné hory jsou pro využití větrné energie velmi výhodné a instalované elektrárny jsou jedny z nejmodernějších na světě. Jako firma propagující alternativní zdroje energie podporujeme výstavbu větrných farem. Energie získaná tímto způsobem nezpůsobuje žádné znečištění životního prostředí a mnohé argumenty stojící proti výstavbě větrných parků jsou často naprosto nesmyslné. To dokládá obrovský rozvoj větrné energetiky v Německu, Rakousku a severských státech Evropy, kde podíl větrné energetiky na celkové spotřebě skokově roste.