+420 583 212 050 | +420 777 121 043 - Infolinka (7 - 15 h) | info@solarobchod.cz

Fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické solární systémy k získávání elektrické energie ze slunce. Lze je instalovat na střechách většiny nemovitostí občanské i podnikové výstavby a dále na zemi jako pozemní fotovoltaické parky nebo agrivoltaika. Na instalaci 1kW výkonu, je potřeba cca 5m2 plochy střechy, optimálně ve sklonu 30-35° a nezastíněné  východní až západní orientace. V okamžiku přizvednutí na vhodný sklon na rovné střeše nebo pozemní instalaci jsou to násobky této plochy. Realizujeme FVE komplexně, v různých velikostech od cca 10kWp až po jednotky MWp včetně vyřízení dotací, vypracování projektové dokumentace a technicko-administrativní agendy. 

Instalace fotovoltaiky na rodinné domy

Standardní velikost FVE ( fotovoltaické elektrárny) pro rodinný dům je 5 -12kWp, nově je možno instalovat bez licence a stavebního povolení elektrárny až do velikosti 50kWp včetně.  Roční energetický výnos z instalovaných panelů je v podmínkách ČR , 1050-1200kWh z 1kWp při optimálních podmínkách instalace. 

Fotovoltaická elektrárna je schopna uspořit 40-80% elektrické energie v závislosti na jejím provedení a výnosnosti, oproti dosavadní spotřebě elektřiny v objektu. Podmínkou je však kromě kvalitní technologie také profesionální návrh, odborné a kvalitní provedení a optimální využití výroby z FVE v domě. 

FVE pro vaši nemovitost je možno řešit v různém provedení ( s ukládáním energie do baterií nebo akumulace do vody, s cíleně řízenými spotřebiči a topením nebo standardním síťovým vyvedením do hlavního rozvaděče, jako on-gridové provedení s možností ostrovního režimu nebo bez, případně jen ostrovní of-gridové provedení pro objekty bez přípojky el.energie). FVE řešíme vždy s možným přetokem do sítě. 

Instalace fotovoltaiky na bytové domy

Výhodná velikost FVE (fotovoltaické elektrárny) pro bytové domy je 30-50kWp, kdy je možno instalovat bez licence a stavebního povolení elektrárny až do velikosti právě 50kWp včetně. Jedná se o řešení tzv. komunitní energetiky, která má své legislativní a technické podmínky, kterými se návrh FVE musí řídit. Majitelé jednotlivých bytů založí tzv. Energetické Společenství (ES) domu, které pak využívá dle dohodnutých pravidel a technického řešení výkon z FVE k pokrytí vlastní spotřeby v bytech. Výkon z FVE je vyveden za střídačem na centrální, tzv. řídící elektroměr distribuční společnosti v bytovém domě, který výrobu naměří a z něj je energie vyvedena již přímo do distribuční sítě nebo vnitřní sítě BD. Jednotlivé byty ES jsou tak dále napojeny na standardní distribuční síť v BD, jen dojde k výměně stávajících elektroměrů za tzv. průběhové. Elektroměr účastníka ES měří tak nově spotřebu v bytě průběžně a ve spolupráci s principem komunitní energetiky. 

K rozdělení množství vyrobené energie z FVE na jednotlivé byty, jež jsou účastny v ES, dojde v poměru velikosti podílu daného bytu na celkové investici na FVE. Jednotlivá výše investice tak může být za každý byt různá, v tom poměru však bude uspokojována i úspora na spotřebě bytu z celkové výroby FVE za dané zúčtovací období. 

Fotovoltaická elektrárna je schopna uspořit 15-80% elektrické energie, v závislosti na investici a charakteru spotřeby účastníka ES, oproti dosavadní spotřebě elektřiny v bytě. Míra úspory je do značné míry závislá na optimálním časovém a výkonovém využití elektřiny z výroby FVE v okamžiku spotřeby v bytě. Využitelnost výkonu z FVE je tak pro každého účastníka ES různá a částečně ji lze optimalizovat instalací bateriového centra příslušné kapacity nebo nastavením funkce domácích spotřebičů se sepnutím v průběhu dne. Podmínkou instalace FVE by měl být statický posudek únosnosti střechy a PBŘ od hasičů. 

Roční energetický výnos z instalovaných panelů je v podmínkách ČR, 1050-1200kWh z 1kWp při optimálních podmínkách instalace. Na instalaci 1kW výkonu, je potřeba cca 5m2 plochy střechy, optimálně ve sklonu 30-35° a nezastíněné jihovýchodní až jihozápadní orientace. 


Kontaktujte nás a získávejte elektřinu ze své střechy pomocí solárních panelů právě teď

  • Úspora 50-80% elektrické energie proti stávající spotřebě
  • Životnost solárních panelů více jak 40let
  • Dotace 205 - 225 tis. Kč v závislosti na typu a výkonu FVE
  • Kvalitní solární panely a komponenty
  • Jednoduchá montáž na většinu rodinných domů
  • Kvalita, výkon, zkušenost a seriozní jednání
  • Zajištění financování, vhodného pojištění a úplné agendy dotace
  • Servisní práce po celou dobu životnosti zařízení 

Komerční a podniková fotovoltaika

naše firma řeší všechny možnosti instalace podnikové fotovoltaiky a to ve výkonech od desítek kWp až po jednotky MWp. Pro živnostníky, zemědělce, soukromé podnikatele, a menší podniky je výhodná velikost FVE ( fotovoltaické elektrárny) do 50kWp, kdy je možná instalace bez stavebního povolení a požární zprávy na střechách firemních objektů. Další výkonovou úrovní je pak dále výkon do 99,9kWp , kdy je potřeba již vyřizovat stavební povolení včetně příloh a náležitostí ale ještě bez tzv. dispečerského řízení provozu FVE. To je vyžadováno až od 100kWp nebo při rozšiřování FVE na etapy v součtovém výkonu nad 100kWp. Při větších instalacích pak výkon do 1MWp, dle povolovacího procesu B1 místo B2 s výkonem nad 1 MWp. Nezbytné je splnění všech podmínek uvažované FVE při jejím návrhu a to zejména možnosti kapacity připojení v daném místě  dle výkonu FVE, podmínek připojení, statiky objektu instalace, požární a technické bezpečnosti, ochranných pásem a odstupových vzdáleností, podmínek vynětí z půdního fondu, podmínek případného dotačního titulu, atd.  

Roční energetický výnos z instalovaných panelů je v podmínkách ČR , 1050-1200kWh z 1kWp při optimálních podmínkách instalace.  Na instalaci 1kW výkonu, je potřeba cca 5m2 plochy střechy, optimálně ve sklonu 30-35° a nezastíněné jihovýchodní až jihozápadní orientace. V okamžiku přizvednutí na rovné střeše nebo pozemní instalaci jsou to násobky této plochy.

Do popředí zájmů se také dostávají nové progresivní realizace, kde se FVE řeší jako Agrivoltaika v kombinaci s zemědělskou a pěstitelskou činností, jako Carporty pro parkování vozidel a FVE v systému komunitní energetiky. U rodinných domů jsou to pak sofistikované HFVE v kombinaci s cíleným řízením TČ, akumulace do velkoobjemových zásobníků vody nebo bateriových center, případně k řízení Wallboxu vašeho nového elektroauta. 

 FVE je možno připojit ke všem distribučním společnostem po vyřízení a splnění všech podmínek v rámci administrativy připojení. Standardní doba kvalitní a úplné realizace fotovoltaické elektrárny na RD je 3-5dnů + lhůta povolovacího procesu s distributorem cca 4měsíce. U komerčních větších FVE je to proces většinou na 6 -18měsíců. 

Životnost fotovoltaických elektráren je minimálně 35-40let. Na většinu projektů fotovoltaických elektráren existují dotační programy z NZÚ, NPO, MPO a MMR. Míra max. podpory pro rodinné domy je 205-225tis. , pro podniky pak většinou 25-35% z uznatelných nákladů v závislosti na parametrech, umístění, typu, provedení a charakteru FVE.  

Obrovská je také úspora CO2 kdy každý instalovaný kWp vaší FVE ušetří za svou životnost minimálně 45 t CO2  a získáte také velkou míru nezávislosti na dodávce elektřiny z distribuční sítě. 

Realizujeme fotovoltaické elektrárny od roku 2004, máme zkušenosti s více jak dvěma stovkami elektráren nejrůznějšího provedení a velikostí výkonu se kterými se můžete seznámit v odkaze na reference. Instalujeme jen kvalitní fotovoltaické panely a komponenty s prověřenou účinností, životností , servisním a garančním zázemím v ČR. Na základě zaslané poptávky vypracujeme bez platně optimální technické řešení a cenovou nabídku. 

Solární panely - Realizace


Prohlédněte si naše realizace fotovoltaických panelů.