Fotovoltaická elektrárna Šumperk

Kraj Olomoucký
Realizace 2008
Požadavek Výroba elektrické energie ze slunce k prodeji do distribuční stítě ČEZ
Umístění Na sedlové střeše provozovny firmy, ploše 12 x 30 m, v jiho-jihovýchodním směru a sklonu panelů 34°.
Dimenze Instalována byla fotovoltaická elektrárna s celkovým počtem 78 ks fotovoltaických panelů SunTech STP 280 - 24/Vb polykristalických s celkovým výkonem 22 kWp.


Panely byly instalovány na hliníkové trojúhelníkové konstrukci do sedmi řad po jedenácti kusech v řadě + 1 panel. Sklon plochy je 34° a je orientován v podélné ose budovy jiho-jihovýchodním směrem. Současně došlo ke kompletní opravě střešního pláště provozní budovy firmy KONEX, vyrovnání podkladu a položení nové střešní krytiny z lesklého zinkovaného trapézového plechu, který bude odrážet sluneční paprsky v místch mezi řadami na panely. Očekávaný nárust výkonu je kolem 10% a předpokládáme, že roční výnos z elektrárny bude cca 22 000 kWh/rok. Panely jsou zapojeny do šesti smyček po 13 panelech, dvě smyčky na každý ze tří měničů SMC 7000TL. Elektrárna je připojena do rozvodné sítě formou přímé dodávky. Výkon je pomocí monitoringu Sunny WebBox přenášen na stránky firmy SMA do celosvětové monitorovací databáze Sunny Portal.

Současně připravujeme vlastní vizualizaci výkonu elektrárny společně se solárním termickým systémem k ohřevu TUV, který byl instalován na střeše firmy již v roce 2006. Předpokládaná návratnost fotovoltaické elektrárny KONEX 1 je 8 let a životnost 30 - 35 let.