Fotovoltaická elektrárna - Komňátka

Kompletní realizace HFVE ( hybridní fotovoltaické elektrárny) o výkonu 9kWp s dodávkou do vnitřní sítě RD, bateriového úložiště a možností přetoků do DS. Svým výkonem tak HFVE z 65% pokrývá spotřebu všech elektrických spotřebičů, elektrického vytápění a elektrického zásobníku k ohřevu TUV v dvougeneračním RD. Na jihozápadní sedlové střeše RD, byla provedena instalace fotovoltaických panelů s připojením na asymetrický, hybridní, třífázový střídač SOLAX. Fotovoltaická elektrárna je dále vybavena LiFePo4 bateriovým úložištěm TRIPLE POWER HV o kapacitě 13kWh a ostatním bezpečnostním a jistícím příslušenstvím, ochranami stejnosměrné a střídavé strany a bezpečnostní požární MX skříní k odpojení FVE.

Naše firma realizuje komplexní zakázky fotovoltaických hybridních elektráren pro rodinné a bytové domy , včetně návrhu, projektu, agendy připojení k DS a pozáručního servisu. Na realizaci byla zákazníkovi vyřízena dotace ze SFŽP ČR dle platných pravidel v maximální výši. Pomocí monitoringu SOLAX Cloud, pak může investor sledovat aktuální stav a přínos HFVE.

Pokud máte o realizaci fotovoltaické elektrárny na vaší nemovitosti zájem, kontaktujte nás.