+420 583 212 050 | +420 777 121 043 - Infolinka (7 - 15 h) | info@solarobchod.cz

Dotace pro rodinné domy

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci na realizaci solárního termického systému se slunečními kolektory pro ohřev vody a podporu vytápění v rozsahu 45.000 – 60.000 Kč. Pro fotovoltaické elektrárny s výkonem 2-10 kWp v rozsahu 40.000 – 200.000 Kč dle jednotlivých částí systému a také při splnění všech podmínek pro udělení dotace. Ve výši 5.000 Kč jsou dále hrazeny i náklady spojené se zpracováním odborného posudku.

Cílem všech dotačních titulů NZÚ je motivovat k energetickým úsporám domácností.

  • Dotace se poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy.
  • Fotovoltaický systém je možné instalovat na rodinný dům či rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.
  • O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, na kterém bude fotovoltaická elektrárna instalována.
  • Na rodinný dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacené podpory z NZÚ.
  • Žadatel může žádat o nové dotace na novostavbu po 2 letech od kolaudace.
  • Minimální výkon fotovoltaického systému 2 kWp, maximální do 10 kWp.
  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových realizačních výdajů.
  • V případě využití dotačních bonusů je celková výše podpory omezena na maximálně 60 % celkových realizačních výdajů.
  • V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.


Jednotkové výše podpory 

Instalované části fotovoltaického systému     Podpora
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp 40.000 Kč
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s hybridním střídačem 60.000 Kč
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného
čerpadla
100.000 Kč
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp     10.000 Kč
Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia 10.000 Kč
Dotace na projektovou dokumentaci (FVE)     5.000 Kč


Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace v rodinných domech v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy v těchto krajích 220.000 Kč.


Kombinační bonus

Kombinace více podporovaných opatření v jedné žádosti se zvyšuje o 10.000 Kč za každou tzv. podoblast podpory.

Dotace z Nová zelená úsporám


Aktuální možnosti a podmínky k udělení dotace pro vaši realizaci získáte na stránkách státního fondu v odkazu níže. Závazné podmínky pro žadatele naleznete v přiloženém pdf souboru nebo dotazem na nás v souvislosti s řešením vaší realizace naší firmou.

dotace Nová zelená úsporám - solární systémy

Při řešení agendy spojené s vyřízením dotace v programu NZÚ dlouhodobě spolupracujeme s Ing. Renatou Nimmrichterovou (nimmrichterova.r@seznam.cz, tel. 604 223 594). 

Kontaktujte nás a my za vás vše vyřešíme.